KOMUNIKAT KLASZTORU BERNARDYNÓW W KRAKOWIE

POKÓJ I DOBRO!

W związku z nowymi okolicznościami wynikającymi z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów o wprowadzeniu w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego
i komunikatami Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski oraz na podstawie dekretu metropolity krakowskiego, ks. arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, postępując w duchu największej odpowiedzialności za ludzkie życie i zdrowie – zwracamy się z apelem do wszystkich, którzy modlą się
w naszym kościele, aby jutro tj. 15 marca, skorzystać z dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. i pozostać w swoich domach.

Nadto, jako stróże Sanktuarium Św. Szymona z Lipnicy zdecydowaliśmy, że:

wszystkie Msze św. i nabożeństwa będą odprawiane bez  zmian,

w Mszach św. może uczestniczyć maksymalnie 50 osób, dlatego do udziału
w liturgii zapraszamy tylko te osoby, które zamówiły intencję mszalną oraz ich najbliższych,

w nabożeństwach może uczestniczyć maksymalnie 50 osób,

przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, dlatego do tego teraz zachęcamy,

znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,

cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,

należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,.

nasz kościół będzie otwarty codziennie w g. 05.30-9.30 i 17.00-19.00 . W tym czasie istnieje możliwość indywidualnej modlitwy przy grobie św. Szymona
z Lipnicy – Patrona chorych w czasie epidemii i adoracji Najświętszego Sakramentu od g. 18.00 do 18.30,

ojcowie są do dyspozycji jeśli chodzi o spowiedź i sakrament namaszczenia chorych,

zachęcamy do korzystania z transmisji Mszy św. w telewizji, radiu
i w Internecie,

zachęcamy do wspólnej modlitwy niedzielnej w gronie rodzinnym, lekturę czytań mszalnych i różańca za wszystkich chorych, 

przypominamy starą praktykę Kościoła jaką jest Komunia Święta duchowa.

jeśli ktoś jest samotny, chory, niepełnosprawny i potrzebuje pomocy – prosimy dzwonić pod numer telefonu: 12 422 16 50.

Jako współbracia św. Szymona z Lipnicy i stróże jego grobu, z potrzeby serca,
a także odpowiadając na prośbę Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, oraz przewodniczącego Komisji ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, podejmujemy codzienną, godzinną adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 20.00.

Trwając przy Chrystusie eucharystycznym będziemy modlili się także na różańcu w intencji uproszenia zahamowania dalszej ekspansji koronawirusa w naszej Ojczyźnie i na całym świecie, aby Bóg przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł. aby wsparł i chronił personel medyczny zwalczający wirus, aby inspirował i błogosławił rządowi i tym wszystkim, którzy starają się opanować sytuację, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia dla nas wszystkich. Zachęcamy do duchowej łączności z nami.

Informujemy, że codziennie o g. 8.00 jest sprawowana Msza św. w powyższych intencjach przy grobie św. Szymona z Lipnicy, szczególnego patrona na czas walki z epidemią.

 

 

 
 
 
Bernardyni kontakt
ul. Bernardyńska 2; 31-069 Kraków; e-mail: bernardynikrakow@gmail.com tel: 012 422 16 50