OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 22 NIEDZIELA ZWYKŁA - 1 września 2019

1.    Przeżywamy 80. rocznicę napaści Niemiec na Polskę. Módlmy się za poległych
i pomordowanych w czasie drugiej wojny, a także prośmy Boga o pokój w naszych sercach i na świecie.

2.    Także dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Modlitwy o Ochronę Świata Stworzonego ustanowiony przez papieża Franciszka w 2015 roku.

3.    Jutro rozpoczyna się nowy rok szkolny 2019/2020. Wszystkim dzieciom, młodzieży, nauczycielom, wychowawcom i rodzicom życzymy, by wspólnie podejmowany wysiłek przyniósł obfite owoce. Ks. Abp Marek Jędraszewski składa z tej okazji życzenia: „Życzę wszystkim uczniom, nauczycielom, wychowawcom, a także rodzicom, aby szkoły stawały się drugim domem, to znaczy środowiskiem pełnym pokoju, zatroskania o wspólne dobro, zwłaszcza dobro dzieci i młodzieży, aby była
to przestrzeń przekazywania prawdziwych, autentycznych wartości, które w sposób najlepszy będą sprzyjały rozwojowi intelektualnemu i duchowemu dzieci i młodzieży”.

4.    W tym tygodniu będziemy obchodzić:

 - we wtorek wspomnienie Św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła.

- W czwartek, pierwszy czwartek miesiąca – dzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

- W piątek, pierwszy piątek miesiąca – dzień w którym czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa. Przez modlitwę i pokutę pragniemy wynagrodzić Bogu za nasze grzechy
i naszych braci i sióstr.

- W sobotę przypada pierwsza sobota miesiąca. Zachęcamy słowami Maryi zawartymi
w drugiej tajemnicy fatimskiej: "przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię Świętą, odmówią różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia."


5.     W przyszłą niedzielę 8 września odbędzie się XXVII Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej. Rozpocznie się Drogą Krzyżową o g. 9.00 przy Kaplicy
U Piłata. Następnie o g. 11.00 Metropolita Marek Jędraszewski odprawi Mszę św., podczas której zgromadzeni małżonkowie odnowią swoje przyrzeczenia małżeńskie.

6.    Zarząd Fundacji Panteon Narodowy zaprasza do kościoła św. Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej na Mszę św. za zmarłych Kryptologów, którzy złamali Kod ENIGMY,
w najbliższy piątek o g. 11.00. Specjalne zaproszenia można odebrać w zakrystii.

Dziękujemy za wsparcie modlitwą i ofiarą naszego kościoła klasztoru.

Niech Bóg wszystkich Dobroczyńców darzy swoim błogosławieństwem.

 
 
 
Bernardyni kontakt
ul. Bernardyńska 2; 31-069 Kraków; e-mail: bernardynikrakow@gmail.com tel: 012 422 16 50