Biblioteka

Biblioteka

Kontynuacja konserwacji unikatowych inkunabułów z biblioteki Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

W 2018 roku wykonana została pełna konserwacja trzech inkunabułów z biblioteki krakowskiej Prowincji OO. Bernardynów. Trzy księgi zakonserwowane w ramach zadania to zabytki piśmiennictwa reprezentatywne dla całego zbioru bernardyńskich starych druków. Powstały pod koniec XV w. i są świadectwem bogatej historii bernardynów na ziemiach polskich. Jednocześnie wszystkie trzy były zagrożone całkowitą destrukcją.

Pierwszy z zakonserwowanych obiektów to klocek introligatorski zawierający dwa dzieła współoprawne: Bernardus Clarevalensis, Opuscula. (wydane w 1501 r.) i CONCILIUM Basiliense, Decreta (wyd. 1 III 1499). „Opuscula” to zbiór traktatów wybitnego teologa i reformatora życia zakonnego, jakim był ich autor, św. Bernard z Clairvaux (1090-1153). Dzieło zostało wydane w Spirze. Kolejne z dzieł współoprawnych zawiera postanowienia soboru w Bazylei, który rozpoczął się w roku 1431, a rozwiązał w roku 1449. Księga ta, to jedyne znane wydanie drukiem uchwał tego soboru.

Drugi spośród zakonserwowanych wolumnów to „Summa angelica” Angelusa de Clavasio, wydana w Wenecji w 1487 roku (A. de Clavasio: Summa angelica de casibus conscientiae cum additione Hieronymi Tornieli). Summa była syntezą teologii moralnej i prawa kościelnego, bardzo użyteczną dla spowiedników i moralistów. „Summa…” stała się dziełem popularnym, o czym świadczy fakt, że od pierwszego jej wydania w 1476 roku do 1520 roku miała 31 edycji. Egzemplarz zakonserwowany w ramach zadania wyróżnia się od pozostałych średniowiecznym dodatkiem rękopiśmiennym na początku woluminu. Liczy on 28 kart. Tekst w języku łacińskim naniesiony jest w układzie dwukolumnowym.

Trzeci spośród zakonserwowanych inkunabułów to „Sermones”, księga wydana w 1483 roku w Bazylei (Meffret: Sermones de tempore et de sanctis, sive Hortulus reginae. Pars Hiemalis). Ten popularny w swoim czasie zbiór kazań składał się z trzech części: P. I – Hiemalis, P. II – Aestivalis, P. III – De sanctis.  W ramach zadania zakonserwowana została najbardziej zniszczona i wymagająca pilnej ingerencji konserwatorskiej część pierwsza – „Pars Hiemalis”.

Dzięki realizacji zadania ocalone zostały zagrożone destrukcją trzy wspaniałe egzemplarze pierwszych ksiąg drukowanych - inkunabułów. Po konserwacji, przechowywane w Bibliotece Prowincji w Krakowie XV-wieczne księgi będą mogły bez przeszkód być udostępniane czytelnikom, badaczom, naukowcom, studentom w czytelni biblioteki.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.