OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 18 listopada 2018

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE XXXIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA  -  18 listopada  2018

1.      Dzisiejsza niedziela to 2. Światowy Dzień Ubogich. Hasłem tego dnia są słowa psalmu "Biedak zawołał, a Pan go usłyszał" (Ps 34,7). "Poczujmy się wszyscy w tym dniu dłużnikami ubogich, abyśmy poprzez wyciągnięte ręce do siebie nawzajem mogli zrealizować zbawcze spotkanie, które umacnia wiarę, urzeczywistnia miłość
i umożliwia nadzieję w kroczeniu bezpiecznie na drodze do Pana, który przychodzi" – apeluje Ojciec Święty Franciszek w swoim Orędziu na Dzień Ubogich.

 

2.    Dziś przy Kościołach naszej Archidiecezji są zbierane ofiary na pomoc dla ubogich i na organizację Dnia Ubogich w Krakowie. Za składane dzisiaj ofiary przy wyjściu z kościoła w imieniu wszystkich potrzebujących serdecznie dziękujemy.

 

3.     W poniedziałek, 19 listopada o g. 19.30 odbędzie się w naszej świątyni Koncert Organowy w ramach XIV Dni Muzyki Kościelnej w Archidiecezji Krakowskiej.  Serdecznie zapraszamy.

 

4.     Za tydzień, w ostatnią niedzielę roku kościelnego będziemy obchodzić Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Po Mszy św. o g. 12.00 dokonamy Odnowienia Aktu przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana.  

 

5.      Ofiary zbierane na tacę w przyszłą niedzielę będą  przeznaczone na spłacenie wkładu własnego do otrzymanych dotacji na remont wirydarza klasztornego. Prace zostały zakończone. Zwracamy się z prośbą o pomoc finansową. Brakuje jeszcze 47  tys. zł.

 

6.     W liturgii Kościoła będziemy obchodzić: 

 - w poniedziałek wspomnienie Bł. Salomei, dziewicy;

 - we wtorek wspomnienie Św. Rafała Kalinowskiego, kapłana;

 - w środę wspomnienie Ofiarowania Najśw. Maryi Panny;

 - w czwartek wspomnienie Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy;

 - w sobotę wspomnienie Świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy.

 

Wszystkim modlącym się w naszym sanktuarium  życzymy błogosławionej niedzieli, obfitości Bożych darów, opieki św. Szymona z Lipnicy.

 

 
 
 
Bernardyni kontakt
ul. Bernardyńska 2; 31-069 Kraków; e-mail: bernardynikrakow@gmail.com tel: 012 422 16 50